Klachtenregeling cliënten en hun naasten

MENS! geeft veel aandacht aan het goed begeleiden van onze cliënten. Het kan echter voorkomen dat onze hulp niet als prettig wordt ervaren. Het is belangrijk dat al onze cliënten en diens naasten tevreden over onze begeleiding zijn. Mocht dit op een gegeven moment niet zo zijn, dan gaan wij hierover graag in overleg: zodat er (samen) een oplossing gevonden kan worden. Bij voorkeur gebeurd dit met degene waarover de melding gaat, dan kan er hoor-wederhoor gepleegd worden, wellicht is er eenvoudig een oplossing te vinden.

Mocht dit niet lukken, zijn er uiteraard meerdere en laagdrempelige methoden om jouw klacht/ melding kenbaar te maken, jij kunt gebruik maken van de externe klachtenfunctionaris (mevrouw Kim van Leeuwen-Witten), de Klachtencommissie of eventueel de Geschillencommissie.

Deze zijn allen onafhankelijk. Mocht de externe klachtenfunctionaris en de Klachtencommissie gevraagd of ingezet worden, zijn er voor jou, als cliënt of diens naaste, geen kosten verbonden. Voor de inzet van de Geschillencommissie worden echter wél kosten in rekening gebracht.

Maar ook de naasten van onze cliënten kunnen niet tevreden zijn en in gesprek gaan met medewerkers van MENS! of een melding of klacht indienen. Jouw klacht kan per mail, brief of formulier worden verstuurd, zo houden wij de informatie bijeen.

Cliënten en naasten van cliënten kunnen het klachtenformulier invullen en versturen of een klacht per brief of per mail. De procedure is dezelfde als die voor de cliënten gevolgd wordt.