Privacy- en cookieverklaring MENS!
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 11-07-2021.
Uw privacy is voor MENS! van groot belang.

Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat wij:

• Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
• Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
• Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
• Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
• Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij MENS! doen met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen heeft of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met ons via de gegevens onderaan deze verklaring.

Contact
U kunt contact met ons opnemen via e-mail (of telefonisch). Hiertoe verwerken wij (mogelijk) de volgende persoonsgegevens:

• Naam;
• Contactgegevens;
• Eventuele overige persoonsgegevens uit eigen beweging verstrekt aan ons.

De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de (voorbereiding van een eventuele) overeenkomst. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en drie maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken.

Verstrekking aan derden.
Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen Om onze diensten te kunnen uitvoeren, om de website aan te kunnen bieden en om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, maken wij gebruik van diensten van derden. Deze derden verwerken uw persoonsgegevens.

Dit zijn:
• onze ICT dienstverleners;
• door ons ingeschakelde hostingpartijen die onze servers voor ons hosten;
• door ons ingeschakelde consultants en leveranciers
Met uitzondering van de hierboven genoemde partijen, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Wij hebben met door ons ingeschakelde derden verwerkersovereenkomsten gesloten.
Statistieken Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website, maar deze gegevens zijn altijd geanonimiseerd.

Cookies Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.
Wij gebruiken functionele cookies die ervoor zorgen dat onze website werkt naar behoren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens en zijn strikt noodzakelijk om onze website goed te laten werken.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies.
U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze website werken dan niet goed meer.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Functionaris voor gegevensbescherming
Wij hebben een zogeheten functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

Deze persoon is verantwoordelijk voor de privacy binnen onze organisatie. Onze functionaris voor gegevensbescherming heet Hendri Schutte en is bereikbaar per e-mail op hendri@menshelptmens.nl en per telefoon op voor al uw vragen en verzoeken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring.
Wanneer onze website en/of een van onze diensten wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

Uw rechten: inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens.

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Rechten
U hebt de volgende rechten:
• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
• inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
• het laten corrigeren van fouten;
• het laten verwijderen van (verouderde) persoonsgegevens;
• intrekken van toestemming;
• het beperken van uw gegevensverwerking;
• uw persoonsgegevens in digitaal leesbaar standaardformaat te verkrijgen om deze over te dragen;
• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder.

Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

MENS!

Hendri Schutte en José Knol

Ommerkanaal 177701 RC DEDEMSVAART

hendri@menshelptmens.nl

jose@menshelptmens.nl